PUNKT PRZEDSZKOLNY „AKADEMIA MALUCHA” OFERUJE SWOIM WYCHOWANKOM SZEROKI WACHLARZ ZAJĘĆ:

 • lekcje języka angielskiego poprzez gry i zabawy,

 • rytmika: rozwój muzykalności i podstawowych zdolności muzycznych, poczucia rytmu, tempa, dynamiki, pamięci muzycznej, nauka śpiewania piosenek i prostych układów tanecznych,

 • plastyka: techniki plastyczne, rozpoznawanie i tworzenie barw, malowanie na różnych materiałach,

 • rękodzieło: filcowanie wełny na mokro, szycie maskotek, modelowanie z tworzywa plastycznego (plastelina, modelina, masa solna, glina),

 • lekcje dykcji: uwrażliwienie na piękno słowa mówionego, bogacenie czynnego słownictwa dzieci ze szczególnym uwzględnieniem poprawnej polszczyzny,

 • gimnastykę ogólnorozwojową: nauka zachowania prawidłowej postawy ciała przy wykonywaniu codziennych czynności (podnoszenie przedmiotów, postawa przy zajęciach siedzących przy stoliku, postawa podczas stania, chodzenia, siedzenia, itp.)

 • poznawanie świata ekologii: recykling - prace z wykorzystaniem tzw. materiałów uznanych za śmieci- gazety, kartony, puszki poprzez tworzenie rzeczy niezwykłych takich jak rzeźby, pudełka na skarby, różności, stworzenie małego ogródka przy przedszkolu, sadzenie w nim roślinek, obserwowanie i dbanie o nie.

 • zajęcia teatralne: tworzenie widowiska teatralnego w zespole dziecięcym, poznawanie różnych form teatralnych poprzez udział w spektaklach, zabawy w teatr,

 • zajęcia kulinarne: wspólne robienie kanapek, ciasteczek, sałatek, poznawanie owoców, warzyw, sadzenie roślin w przedszkolnym ogródku, nauka zdrowych zasad odżywiania się.

   

Dzięki realizacji treści przedstawionych w programie edukacji artystycznej dziecko:

 • odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne,

 • potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w kontaktach
  z różnymi dziedzinami sztuki,

 • kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą
  w różnych formach aktywności,

 • potrafi przezwyciężyć obawy związane z publicznymi występami,

 • potrafi współdziałać w zespole,

 • dostrzega piękno sztuki,

 • odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań.