Akademia Malucha to przedszkole o profilu artystyczno – językowym, którego celem jest zapewnienie najwyższej jakości opieki nad dziećmi w wieku od 2,5 do 5 lat. Nasza kadra pedagogiczna współpracowała ze sobą by stworzyć bogaty, różnorodny i spójny program zajęć dydaktyczno – artystycznych, które wspomagać będą rozwój Państwa dzieci.

Zapewniamy zajęcia z zakresu:

• języka angielskiego i niemieckiego,

• rytmiki,

• plastyki,

• gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej,

• ćwiczeń teatralnych,

• warsztatów kulinarnych.

Jako jedyni prowadzimy zajęcia z gimnastyki buzi i języka (lekcje dykcji) oraz kładziemy nacisk na wzbogacanie słownictwa i rozwijanie poprawnej polszczyzny. Także tylko u nas dzieci będą uczestniczyć w rozwijających wyobraźnię warsztatach rękodzielniczych, które uczą kreatywności i pomysłowości. Będziemy również zapoznawać naszych podopiecznych z zasadami zdrowego odżywiania się poprzez sadzenie i pielęgnowanie roślin w przedszkolnym ogródku. Organizowane będą również wycieczki do muzeów, kin, teatrów, ogrodu zoologicznego itp.

Tylko u nas, aby dać poszukującym rodzicom możliwość zaobserwowania jak ich pociecha oswaja się z Akademią Malucha, oferujemy jeden darmowy dzień pobytu w naszej placówce. Działamy z powołania, ogromnej sympatii do dzieci i potrzeby wspomagania ich w rozwoju.

Wychowawca grupy realizuje podstawę programową w oparciu o elementy założeń i pedagogiki Janusza Korczaka i Marii Montesorii.

Podstawowe założenia pedagogiki Janusza Korczaka:

 • dziecku należy się szacunek, powinno być traktowane jako podmiot, gdyż rozwija się dzięki własnej aktywności

 • wychowanie powinno być traktowane jako proces oparty na partnerstwie

 • dziecko powinno mieć zapewnione prawo do opieki

 • całe społeczeństwo dorosłych powinno być odpowiedzialne za warunki życia dziecka

 • powinno się poszukiwać i pogłębiać wiedzę o dziecku

 • wszelkie techniki zastosowane w działaniach pedagogicznych powinny wynikać
  z założeń danego systemu opiekuńczo - wychowawczego

Założenia pedagogiki według Marii Montessori:

 • uczenie przez działanie - wychowankowie zdobywają wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie poprzez własną spontaniczną aktywność;

 • samodzielność - dzieci samodzielnie podejmują decyzję dotyczącą miejsca, rodzaju
  i czasu pracy; decyzja jest indywidualna lub podejmowana razem z partnerem; w ten sposób dzieci kształcą swoje indywidualne zdolności i nabierają doświadczenia w prawdziwej ocenie własnych umiejętności

 • koncentracja - wychowankowie uczą się dokładności i systematyczności podczas działania

 • lekcje ciszy - dzieci nabierają wprawy w umiejętności pracy w ciszy

 • porządek - dzieci nabywają umiejętności utrzymywaniu porządku w swoim otoczeniu

 • społeczne reguły - łączenie w grupy dzieci w różnym wieku (zazwyczaj trzy roczniki), co umożliwia wzajemne uczenie się od siebie; wykształcenie u dzieci świadomości, że nie wolno przeszkadzać, ranić i niszczyć

 • obserwacja - to podstawowa zasada umożliwiająca dorosłym zapoznanie się ze światem dziecka; wychowawca powinien z baczną uwaga i dużym szacunkiem obserwować dziecko, aby zauważyć ewentualne przeszkody w rozwoju; obserwacja daje możliwość bycie przewodnikiem dziecka

 • indywidualny tok rozwoju - każde dziecko powinno rozwijać się według indywidualnych możliwości i własnego tempa, powinno podejmować tylko te zadania, do których jest już przygotowane; każde dziecko zasługuje na życzliwość, uwagę
  i indywidualną opiekę wychowawcy.

Serdecznie zapraszamy do Akademii Malucha – koordynatorka Iwona Stefańska oraz właścicielka przedszkola Beata Wasilków wraz z załogą!