CZESNE W „AKADEMII MALUCHA” (obejmuje wyżywienie i wszystkie zajęcia) :

STAWKI CZESNEGO OD 01/2020 ROKU:
 OPIEKA CAŁODZIENNA: 750,00 ZŁ.
 OPIEKA DO 5 GODZIN: 600,00 ZŁ.

STAWKI CZESNEGO OD 01/2020 R. DLA
RODZEŃSTWA:
 OPIEKA CAŁODZIENNA: 700,00 ZŁ.
 OPIEKA DO 5 GODZIN: 550,00 ZŁ.

STAWKI CZESNEGO DLA NOWOPRZYJĘTYCH
DZIECI (PO 01/2020 R.) W WIEKU OD 2 LAT DO
UZYSKANIA 3 ROKU ŻYCIA:

 OPIEKA CAŁODZIENNA: 850,00 ZŁ.
 OPIEKA DO 5 GODZIN: 700,00 ZŁ.

 DLA RODZEŃSTWA OPIEKA CAŁODZIENNA: 800.00 ZŁ.
 DLA RODZEŃSTWA OPIEKA DO 5 GODZIN: 650,00 ZŁ.