Wyróżnia nas wykwalifikowana kadra:

Marta Kokoszka - wychowawca - absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku pedagogika. Posiada tytuł magistra w specjalności wychowania przedszkolnego. Odpowiadać będzie za opiekę nad dziećmi oraz codzienną naukę języka angielskiego i niemieckiego.

Iwona Stefańska – koordynator przedszkola - instruktor pracowni twórczej edukacji kulturalnej w Miejskim Domu Kultury. Zajmuje się organizacją przeglądów festiwali, konkursów, spektakli, wystaw, spotkań autorskich. Jest autorką projektu Teatralna 13, Poznajmy się bliżej oraz Letnich animacji. Organizuje i koordynuje działania w ramach akcji Lato w mieście. Związana jest ze wszystkimi działaniami dotyczącymi dzieci w MDK.

Monika Kisła – gimnastyka buzi i języka- aktorka, uczennica profesora Kazimierza Gawędy, praktyk dramy, pedagog i terapeuta. Anna Klamczyńska – zajęcia muzyczne - absolwentka z wyróżnieniem Szkoły Muzycznej, prowadząca warsztaty artystyczne teatralne, muzyczne i plastyczne w Polsce i zagranicą m.in. w Teatrze Buffo, Ambassador Theater w Waszyngtonie oraz Teatrze Tańca i Muzyki Powiatu Wołomińskiego.

Anna Sojecka – zajęcia z gimnastyki – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (wychowanie przedszkolne wczesne oraz wspomaganie rozwoju dzieci).

Milena Turkowicz – zajęcia z rytmiki

Gabriela Siewiera – zajęcia plastyczne i rękodzielnicze - absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.